Advanced Search

0 USD to 3,000,000 USD

More Search Options
we found 0 results
Your search results

Category Archives: Price

Apartment Rental Market During Covid-19

Aug 26, 2020
Affected by the epidemic COVID – 19, from inns to high-class apartments all fell into a dull situation. The r [more]
Continue Reading

Ế Ẩm Căn Hộ Cho Thuê

Aug 26, 2020
Ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID – 19, từ nhà trọ cho đến chung cư cao cấp đều rơi vào cảnh ế ẩm. [more]
Continue Reading

Why Ho Chi Minh City is Lack Of Cheap Housin...

Jul 01, 2020
According to experts, the barrier of low-cost commercial houses in big cities like Ho Chi Minh City and Hanoi is di [more]
Continue Reading

Nhà 20 triệu đồng mỗi m2 khó làm vì thiếu qu...

Jul 01, 2020
Theo các chuyên gia, rào cản của loại nhà thương mại giá thấp tại đô thị lớn như TP HCM, Hà Nội là khó tìm được quỹ [more]
Continue Reading

Vietnam Equities? BUY!

May 23, 2020
From 2000 to 2009, Vietnam’s Gross Domestic Product (GDP) grew at a 10-year annual average of 5.96%. For 2010 to 20 [more]
Continue Reading

Có Nội thất vs Bàn Giao Thô – Chọn C...

May 15, 2020
Khi đất đai ở các thành phố lớn trở nên ngày càng hiếm, nhiều người có xu hướng chọn mua căn hộ thay vì nhà mặt [more]
Continue Reading

Furnished vs Unfurnished apartment – W...

May 15, 2020
As lands in big cities have become rarer and rarer, many people tend to choose to buy apartments instead of housing [more]
Continue Reading

3 Điều Cần Chuẩn Bị Khi Muốn Đầu Tư Va...

May 03, 2020
Năm 2020 là năm mà đại dịch Covid-19 gây đóng cửa nền kinh tế thế giới và có nguy cơ xảy ra suy thoái kinh tế toà [more]
Continue Reading

Compare Listings